En ny variant av sars-CoV-2 (viruset som gir covid-19) som er 70% mer smittsom er påvist i England. Ved rekvirering av sars-CoV-2 PCR er det viktig at det opplyses om pasienten har vært i Storbritannia ila. siste 14 dager, eller hatt kontakt med noen som nylig har vært i Storbritannia ila. siste 14 dager. Positive prøver med slike opplysninger vil bli sendt videre til sekvensanalyse ved FHI. Dette er særlig aktuelt nå i julen og frem til ca. 5. januar. Justeringer i anbefalingene vil kunne komme etter hvert som spredning av den nye varianten kartlegges.