Selv om disse analysene fjernes fra rutinerepertoaret, vil konsentrasjonsbestemmelse av enkeltsubstanser i spesielle tilfeller kunne bestilles på forespørsel. Ved akutte intoksikasjoner med ukjent substans kan det dessuten være aktuelt med utvidede rusmiddelanalyser (bredt substanssøk) i både urin og blod. Slike analyser skjer kun etter avtale med laboratoriet, og lege ved klinisk farmakologi kan konfereres ved rekvirering slik at riktig type prøve blir bestilt.

Ved spørsmål, ta kontakt med massespektrometri-lab (tlf. 958 20 652) eller vakthavende lege i klinisk farmakologi (tlf. 900 89 304). Telefonen besvares på dagtid, mandag-fredag.