Indikasjon:
Akutt luftveisinfeksjon hos pasienter med sterk epidemiologisk tilknytning til utbruddet. Hvorvidt pasienten oppfyller indikasjonen avklares med pasienten via telefon før prøvetaking. Hva som utgjør «sterk epidemiologisk tilknytning» forandrer seg etter hvert som utbruddet utvikler seg. Følg med på fhi.no. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/korona/2019-ncov/definisjon-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-2019-ncov-og-deres-nark/

Prøvetaking:
Anbefalingene for beskyttelsestiltak ved prøvetaking vil antagelig forandre seg ila. utbruddet. Følg med på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

  • Primært tas vanlig nasofarynxprøve til virusanalyser
  • Helst 2 nasofarynx-pinner i hvert sitt prøverør. 
  • Man kan supplere med virus-pinne fra hals i samme prøverør som nasofarynxpinnen – øker sensitiviteten. Begge prøverør sendes med én rekvisisjon til mikrobiologisk avdeling UNN-Tromsø. Mikrobiologisk avdeling sender ett prøverør videre til FHI.

Sekundært (på isolat) tas nedre luftveisprøver (trenger ikke vente på svar på primære prøver)

  • Ekspektorat – god kvalitet? Ved tvil ta
  • indusert sputum, eller
  • BAL

Forsendelse: 
For videresending til FHI samme dag bør prøven være på mikrobiologisk avdeling innen kl. 13.00. Vakthavende mikrobiolog skal varsles. Prøven holdes kjølig inntil sending. Vanlig prøvelevering bør benyttes om ikke prøven kan leveres direkte av helsepersonell til prøvemottaket.