Forsinket svarutgivelse gjelder følgende analyser:

  1. CONNECTIVE TISSUE DISEASES- (CTD-screen) og undergrupper (anti-ds DNA, anti-Sm, anti-U1RNP1, anti- Ro52, Anti-Ro60, anti-SS-B, anti-Scl-70, anti-CENP, anti-Jo-1)
  2. anti-CCP
  3. ANCA (anti-MPO, anti-PR3) og anti-GBM
  4. Transglutaminase IgA og anti-Deamidert Gliadin (anti-DGP IgG)
  5. Antifosfolipid antistoffer – anti- Kardiolipin og anti- 2-Glycoprotein I – (IgG, IgM, IgA)
  6. Alle allergi analyser – total IgE og spesifikke IgE. 

Det finnes backup løsning kun for Ø-Hjelp – ANCA (anti-MPO, anti-PR3) og anti-GBM. 

Ved ekstraordinært behov el Ø-Hjelp for ANCA (anti-MPO, anti-PR3)/anti-GBM kan man kontakte oss via tlf 776 28139 eller ansvarlig lege Hristina (776 26544). 

Etter kl 15:30/helg kontakt vaktlege blodbanken via tlf: 97531752.