Fra 16. 12. 2019 innfører Laboratoriemedisin, Fagområde allergi og immunologi, UNN Tromsø følgende nye analyser:

IgG-subklasser kvantitering:

IgG1-subklasse                                  Kortnavn: IgG1
IgG2-subklasse                                  Kortnavn: IgG2
IgG3-subklasse                                  Kortnavn: IgG3
IgG4-subklasse                                  Kortnavn: IgG4

Rekvirenter i primær- og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord kan nå rekvirere kvantitering av IgG- subklasser. Det er mulig å rekvirere disse sammen i en pakke eller separat ved videre oppfølging. Vi ber våre rekvirenter oppgi kliniske opplysninger!

For mer informasjon se Laboratoriehåndbok.