Forsendelser helligdager i mai/juni:

Tirsdag 30.april: ankommer torsdag 2.mai
Torsdag 16.mai: ankommer lørdag 18.mai dersom det brukes fraktetikett for lørdagsutkjøring (ordinær fredagsetikett)
Onsdag 29.mai før Kristi Himmelfartsdag: ankommer fredag 31.mai