Ny måleenhet

F.o.m. mandag 1. oktober rapporteres HbA1c med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%).

Ny diagnostisk grense er 48 mmol/mol (tilsvarer 6,5 %), og behandlingsmål for de fleste pasienter med diabetes er 53 mmol/mol (tilsvarer 7,0 %).

På hjemmesidene til NOKLUS finnes mer informasjon og bakgrunn for ny måleenhet, samt en konverteringskalkulator mellom ny enhet (mmol/mol) og gammel enhet (%) som kan være nyttig i en overgangsperiode. http://www.noklus.no/Kursogveiledning/HbA1c_omregning.aspx

 

Ny målemetode Laboratoriemedisin Tromsø

F.o.m. mandag 1. oktober utføres analysering av HbA1c med kapillærelektroforese (tidligere HPLC). Ny metode har måleområde 20 – 157 mmol/mol (4,0 – 16,5 %).

Ny metode har ikke interferens fra tilstedeværelse av store unormale hemoglobiner (Hb S, Hb C, Hb D eller Hb E), og er dermed mer robust enn gammel metode. Det betyr at enkelte pasientgrupper som tidligere har fått seponert sine prøver, nå kan få rapportert kvalitetssikret måling av HbA1c.

Ny metode vil kunne oppdage en lang rekke hemoglobinopatier. Ved deteksjon av mulig hemoglobinopati vil rekvirent få beskjed om dette i en kommentar som legger seg bak svaret.

Blodprøve av pasienter som ikke har HbA1c (variant homozygoti) vil bli analysert på en kjemisk boronat-metode som måler total glykert hemoglobin. Referanseområdet for HbA1c forutsetter normal levetid på røde blodceller.