Vi oppfordrer til å ikke sende prøver med analyser med kort holdbarhet, hvis det ikke er absolutt nødvendig.

Vi ønsker ellers alle våre samarbeidspartnere, store og små, en riktig god jul og et godt nytt år!

Hilsen Felles Prøvemottak Laboratoriemedisin UNN Tromsø