Egen rekvisisjon for trombocyttimmunologi

Det er laget egen rekvisisjon for trombocyttimmunologi. Denne finner du i laboratoriehåndboka under fanen "Fagområder"og "Rekvisjsoner".

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018