Bestilling av forbruksvarer

Etter omlegging av laboratoriehandboka på ny server får man feilmelding når man skal sende bestillingen. Leverandøren jobber med og få denne funksjonen tilgengelig igjen.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018