Analysen Vankomycin i serum ble akkreditert ved UNN Tromsø i 2015, med akkreditert måleområde 2,0-80 mg/L. I mars 2017 ble analysemetoden endret og akkreditert område ble samtidig endret til 4,0-80 mg/L. Akkreditert område ble imidlertid ikke oppdatert i Dips Lab, og prøvesvar < 4 mg/L beholdt akkrediteringsmerket ved utsvaring til rekvirenter.

Omfanget av avviket dreier seg om totalt 70 pasientprøver med prøvesvar < 4 mg/L som feilaktig er gitt ut med akkrediteringsmerke i perioden mars 2017- september 2020. Avviket vurderes ikke å være av klinisk betydning med potensielle konsekvenser for pasientsikkerhet eller -behandling. Vi vil imidlertid sette i verk tiltak for å sørge for at dette ikke skjer igjen.