Ny tolkning:
S  Sensitiv, Standarddose. 
Dette betyr at bakterien er følsom for angitt antibiotikum ved bruk av standarddose av aktuelt middel.
I  Sensitiv, økt eksponering.
Dette betyr at bakterien er følsom for angitt antibiotikum forutsatt høy konsentrasjon på infeksjonsstedet. For dosering, se vedlagt EUCAST’s doseringstabell i eget vedlegg.
R = Resistent. 

Dette betyr at bakterien er resistent for angitt antibiotikum selv ved høy konsentrasjon på infeksjonsstedet.
Den nye tolkningen av resistensbestemmelsen betyr at man i noen tilfeller kan bruke et antibiotikum som er kategorisert som «I Sensitiv» forutsatt at man kan gi antibiotikumet i høy dose eller at midlet oppkonsentreres på aktuelt infeksjonssted. De vanligste aktuelle infeksjonssteder der dette kan skje er urin- og galleveier.