Analysen utføres i urin eller serum og benytter en spesifikk analysemetodikk (LC-QTOF-MS) som søker mot et stort substansbibliotek bestående av flere tusen ulike substanser. Svaret gis ut kvalitativt (påvist/ikke påvist).

Analysemetoden er ressurskrevende og bør derfor forbeholdes tilfeller der andre analysemetoder ikke er tilgjengelig. 

Ved ønske om å få utført analysen må rekvirenter ta kontakt med vakthavende lege i klinisk farmakologi (telefon 900 89 304) eller massespektrometri-lab (telefon 958 20 652).