Indikasjoner for SARS-CoV-2 serologisk testing:

 1. Mistenkt tidligere gjennomgått COVID-19.
 2. Aktuell PCR-negativ COVID-19 i sen fase. Prøven kan da tas:
  • >10 (helst >14) dager etter debut av symptomer i øvre luftveier. 
  • Samme dag etter individuell vurdering ved debut med nedre luftveiessymptomer og mistenkt asymptomatisk første infeksjonsfase. 
  • >4 uker etter mulig eksponering (mistenkt mild eller asymptomatisk infeksjon)
 3. Screening/konfirmasjon av potensielle donorer av konvalesent plasma

Klinisk informasjon som er nødvendig for prioritering av analyser og tolkning av svar:

 • Tidspunkt for eksponering og/eller debut av symptomer. 
 • Beskrivelse av symptomene (ev. fravær av symptomer) og symptomutvikling. Spesielt er skillet mellom øvre og nedre luftveissymptomer viktig.
 • Epidemiologisk tilknytning.

SARS-CoV-2 serologi har noen viktige begrensninger: 

 • Negativ IgG utelukker ikke aktuell infeksjon. Mange blir antistoff-positive først ca. 14 dager etter symptomdebut. 
 • Positiv IgG utelukker ikke aktuell infeksjon med vedvarende virusutskillelse.
 • Positiv IgG garanterer ikke ikke immunitet. 
  • Det er ikke klarlagt hvorvidt SARS-CoV-2-antistoffrespons korrelerer med beskyttelse.
  • Positiv prediktiv verdi av én enkel antistoff undersøkelse kan være lav ved lav seroprevalens.

Plasmadonasjon: 
Plasmaterapi undersøkes som behandling mot alvorlig COVID-19. Det er viktig å rekruttere donorer og alle positive IgG-resultater ledsages derfor av følgende kommentar: 


«Blodbanken ber alle med gjennomgått COVID-19 om å vurdere å gi blod. Blodplasma ønskes til bruk i pasientbehandling for å forhindre alvorlig forløp hos utsatte individer. Registrer deg på giblod.no og ring deretter 77626300 for vurdering.»