Indikasjoner for SARS-CoV-2 serologisk testing:

 1. Mistenkt eller kjent tidligere gjennomgått covid-19.
 2. Undersøkelse av vaksinerespons (OBS: det er ikke etablert grense for beskyttende immunitet).
 3. Aktuell PCR-negativ covid-19 i sen fase. Prøven kan da tas:
  • >10 (helst >14) dager etter debut av symptomer i øvre luftveier. 
  • Samme dag etter individuell vurdering ved debut med nedre luftveiessymptomer og mistenkt asymptomatisk første infeksjonsfase. 
  • >4 uker etter mulig eksponering (mistenkt mild eller asymptomatisk infeksjon).
 4. Screening/konfirmasjon av potensielle donorer av konvalesent plasma.

Klinisk informasjon som er nødvendig for prioritering av analyser og tolkning av svar:

 • Tidspunkt for eksponering og/eller debut av symptomer. 
 • Beskrivelse av symptomene (ev. fravær av symptomer) og symptomutvikling.
 • Epidemiologisk tilknytning.
 • Ved vaksinasjon: type vaksine, antall doser og tidspunktet for siste dose før prøvetaking.

SARS-CoV-2 serologi har noen viktige begrensninger: 

 • Negativ IgG utelukker ikke aktuell infeksjon. Mange blir antistoff-positive først ca. 14 dager etter symptomdebut. 
 • Positiv IgG utelukker ikke aktuell infeksjon med vedvarende virusutskillelse.
 • Positiv IgG garanterer ikke immunitet. 
  • Det er ikke klarlagt hvorvidt SARS-CoV-2-antistoffrespons korrelerer med beskyttelse.