Borrelia-IgM testene som er tilgjengelige har lav spesifisitet. Anvendt på lavinsidensbefolkningen i Troms og Finnmark (1) medfører dette en veldig lav positiv prediktiv verdi. Spesielt IgM-testen gir mange falsk positive. I tråd med nasjonale anbefalinger (2) aksepterer vi som regel kun prøver fra pasienter med sannsynlig eksponering fra relevante geografiske områder (hovedsakelig skog og mark i kystnære strøk fra Helgelandskysten og sørover (3)) og samtidig klinikk forenlig med disseminert borrelia-infeksjon (nevroborreliose, borrelia-artritt, acrodermatitis chronica atrophicans). Likevel slipper en del prøver med manglende indikasjon gjennom og genererer falsk positiv IgM-resultater. Falsk positiv IgM fører til unødvendig utredning og antibiotikabehandling, og psykisk belastning for pasientene. Fremover vil derfor IgG analyseres primært. IgM vil bli etterrekvirert av laboratoriet ved positiv borrelia-IgG test eller ved kort sykehistorie (sannsynlig eksponering ≤ 5 uker før prøvetaking). Endringene vil medføre tilpasninger i rekvireringsbildet i Interactor og DIPS.

Påvisning av intratekal antistoffproduksjon. Denne analysen utføres ved Sørlandet Sykehus på synkront tappet spinalvæske- og serumprøver. Fremover vil serologisk test utføres lokalt før sending og prøvene sendes kun videre ved positiv serologi. Ved negativ serologi lagres spinalvæske (1 år) og serum (5 år) lokalt. Differensialdiagnostiske analyser vil kunne bli etterrekvirert.

Kontakt:

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 28146.

Referanser:

  1. Hvidsten D, Mortensen L, Straume B, Arsenovic MG, Pedersen A-B, Lyngås G, et al. Blood donor Borrelia burgdorferi sensu lato seroprevalence and history of tick bites at a northern limit of the vector distribution. APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica. 2017;125(8):717-24.
  2. Grude N, Tveten Y, Stutzer A, Hoddevik G, Aaberge IS. Strategirapport. Laboratoriediagnostikk ved borreliose. FHI; 2011.
  3. Hvidsten D, Stuen S, Jenkins A, Dienus O, Olsen RS, Kristiansen B-E, et al. Ixodes ricinus and Borrelia prevalence at the Arctic Circle in Norway. Ticks and Tick-borne Diseases. 2014;5(2):107-12.