Kontakt oss:

Prøvesvar:
77 62 67 18

Spesifikke farmakologiske analyser:
95 82 06 52

Medisinskfaglige spørsmål:
90 08 93 04 (man-fre kl. 09-15)

 • Kiral analyse av amfetamin i urin

  Fra 19. august 2021 tilbyr Laboratoriemedisin kiral analyse av amfetamin i urin. Analysen er aktuell ved oppfølging av pasienter som behandles med amfetaminholdige preparater for å skille mellom medisinsk og illegal bruk av amfetamin.

 • Kvalitative rusmiddelanalyser i serum avvikles

  Fra 1. mai 2021 vil det ikke lengre være mulig å rekvirere kvalitative rusmiddelanalyser (utgitt som påvist/ ikke påvist) i serum ved fagområdet Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin. Kvalitative analyser av rusmidler i serum er sjeldent indisert ved oppfølging av ruslidelser, da disse som regel har betydelig kortere påvisningstid i blod enn i urin. Samtlige av rusmiddelanalysene i serum som nå avvikles vil fortsatt være tilgjengelig for rekvirering i urin.

 • Endring i analysemetode for rusmiddelanalyser i urin

  Fra 6. januar 2020 endrer vi analysemetode for screening av rusmidler i urin ved fagområdet Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin. Rusmiddelscreening vil heretter utføres med kromatografisk og massespektrometrisk analysemetode (lc-ms/ms). En viktig målsetning med endringen er økt analysekvalitet og mer rasjonell rusmiddeltesting. Det blir tilgjengelig nye rekvisisjoner hvor man rekvirerer basispakke for rusmidler i urin istedet for screening. Les mer for bakgrunn, rekvirering og resultatrapportering.

 • Rekvisisjon til rusmiddelanalyser

  Siste versjon av alle rekvisisjoner skal brukes. For rusmiddelanalyser i urin, opplever vi at det brukes mange ulike versjoner og gamle kopier av rekvisisjoner hvor opplysningene ikke alltid er riktige.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018