Analysen

Agens/analyser

Rotavirus
Calicivirus (norovirus og sapovirus)
Adenovirus
 

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN,
Molekylærbiologisk enhet, tlf. 776 69058 for PCR-resultater
Fæceslab, tlf. 776 27038 for hurtigtest-resultater
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fæces uten tilsetning (ev. oppkast)
Alternativt rektalpinne hvis fæcesprøve ikke er mulig

Prøvetakning og prøvebehandling

1-2 ml fæces, eller minst to fulle skjeer (som medfølger i prøveglasset). Oppbevaring: + 4 °C.
Ved akutt sykdom bør prøven tas så tidlig som mulig i forløpet, helst innen 2 dager, og ikke senere enn 7 dager.
 

Analyseringsintervall

Analyseres 2 ganger i uka, svartid ca. 3 døgn
Hurtigtester utføres daglig, med svar samme dag.

Analysemetode

Metode basert på molekylærbiologisk diagnostikk, real-time PCR med probeteknologi (rotavirus, norovirus, sapovirus og adenovirus).
Immunkromatografi (rotavirus og adenovirus)
Ved endelig utsvaring vektlegges PCR pga bedre testegenskaper.

Klinisk

Indikasjoner


Antatt infeksiøs akutt oppkast og diaré:
• Utbruddsoppklaring. I større utbrudd er det kun nødvendig å teste de første 5-6 tilfeller.
• Ved isolering for å planlegge agensbasert avisolering (RL6896)
 

Tolkning

Våre analyser påviser noen av de viktigste virus som forårsaker gastroenteritt. Ved negativt resultat kan det skyldes andre virus, blant annet astrovirus. Påvisning av astrovirus utføres ikke rutinemessig, men på spesiell indikasjon kan prøven sendes annet laboratorium. Negativt svar kan også skyldes suboptimal prøvetaking eller andre tekniske svikt.
Adenovirus gastroenteritt forårsakes oftest av serotype 40 og 41. Vår PCR skiller imidlertid ikke mellom de ulike serotyper. Serotyper som gir luftvegsinfeksjon, kan skilles ut i avføring over lengre tid. Funn av adenovirus må derfor tolkes i en klinisk sammenheng