Analysen

Agens/analyser

Aerob dyrkning. Anaerob dyrkning.

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, bakteriologi tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Vevsbiter, biopsier, beinbiter, beinbiopsier, osteosyntesemateriale.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven må tas og behandles under sterile prosedyrer på et sterilt universalglass for å hindre kontaminasjon. 

Dersom mykobakterie- eller soppdyrkning ønskes i tillegg må tilstrekkelig prøvemateriale sendes for hver av de ulike analysene. Se respektive analyser for mengde.

Proteserelaterte infeksjoner: Bruk sterile instrumenter for hver biopsi dvs skift biopsitang for hver biopsi (dette mtp vurdering av kontaminering av hudflora). Ta 3-5 separate dype vevsprøver. Biopsier samt avskrap fra protesen gir mest pålitelige dyrkningsresultat. Evt kan protesemateriale eller sement sendes.

Det anbefales ikke å bruke eSwab, hverken overfladisk eller periartikulært grunnet dårligere sensitivitet og spesifisitet i forhold til vevsprøver (Ref: Proceedings of the International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection).

Oppbevaring

Før forsendelse skal prøven oppbevares ved + 4°C.

Holdbarhet

Send materialet til laboratoriet så hurtig som mulig.

Transport

Ved transporttid på over 4 timer tilsett et par dråper fysiologisk saltvann.

Forventet svartid

1 – 8 dager (svar på 16S sekvensering tar lenger tid og eget prøvesvar følger).

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon.

Tolkning

«Ingen vekst» eller «vekst av mikrobe».

Merknader

Ta prøver til mikrobiologisk diagnostikk før det blir gitt antibiotika. Ved lavgradig infeksjon skal antibiotikabehandling seponeres i minst 2 uker før operasjon med prøvetaking.

Ved negativ dyrkning etter 7-8 dager velger laboratoriet noen ganger å sende en prøve til 16S sekvensering direkte fra prøvematerialet. Hvis prøven er sendt til 16S sekvensering vil dette være angitt i prøvesvaret. Separat svar på 16S sekvensering kommer senere.

OBS: Prøve til 16S er spesielt aktuelt dersom pasienten har stått på langvarig antibiotikabehandling før prøvetakning og/eller dersom det er klar mistanke om infeksjon og dyrkningsprøver er negative. Det er viktig at dette kommer frem på rekvisisjonen.