Analysen

Agens/analyser

Varicella-zoster virus.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 69058
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske: (minimum 0,5ml)
Aspirat fra øyekamre (sendes til Oslo universitetssykehus)
Aspirat fra vesikkel eller pinneprøve fra sår/konjunktiva.
 

Prøvebehandling

Spinalvæske og øyekammeraspirat settes ufortynnet på sterilt glass.
Vesikkel/sårprøver settes på UTM-RT Transportmedium.
NB! Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses!
 

Analyseringsintervall

PCR kjøres daglig utenom helg.

Analysemetode

Real Time PCR med probeteknologi.

Klinisk

Indikasjoner

Påvisning i spinalvæske er aktuelt ved mistanke om encefalitt, meningitt, polyradikulitt og cerebral vaskulitt.
Påvisning i øyekammervæske er aktuelt ved akutt retinal nekrose.
Påvisning i prøver fra vesikkel/sår/konjunktiva er aktuelt ved primærinfeksjon (vannkopper) og ved reaktivering (zoster/helvetesild).
 

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV