Analysen

Agens/analyser

Varicella zoster IgG og IgM

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 28146.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum (evt plasma)

Prøvetakning og prøvebehandling

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet.

Analyseringsintervall

Utføres 1 gang per uke.

Analysemetode

Antistoffpåvisning med enzyme immunoassay (EIA)

Klinisk

Indikasjoner

Avklare immunstatus.
Skal normalt IKKE analyseres ved mistanke om aktiv infeksjon. Da anbefales prøve fra lesjon/spinalvæske til PCR for direkte agenspåvisning.
 

Tolkning

Ikke påvist/Påvist/Svakt positiv/Gråsone