Analysen

Agens/analyser

Bakteriologisk dyrkning

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27033

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin på uricult

Prøvetakning og prøvebehandling

Før prøvetaking er det viktig at pasienten vasker de ytre urinveiene. Til bakteriologisk dyrkning skal det være midtstråle urin. Dypp uriculten 2/3 ned i fersk midtstråle urin.
Uriculten dyppes kun en gang og dras deretter opp langs kanten av uringlasset for å fjerne overflødig urin. Ikke tørk av agaren, dette vil forurense prøven.
Sett agaren tilbake i beholderen.
Uricult inkuberes ett døgn i 37C. Uricult oppbevares i romtemperatur etter inkubering. Positive uriculter sendes til laboratoriet for identifisering og resistensbestemmelse. Det er viktig at det ikke finnes urinrester i uricult beholderen. Urinen vil renne over agaren under transport og gi feil mengdebestemmelse.
Sjekk holdbarhetsdatoen på toppen av skrukorken på uriculten. Inntørket agar kan hemme bakterievekst.

Analysemetode

Dyrkning

Klinisk

Indikasjoner

Vurdering av urin- dyppeagar (Uricult) med henblikk på signifikant bakteriuri, evt. forurensing, og direkte resistensbestemmelse fra denne.

Tolkning

Uriculten har 2 sider:

  1. En grønn side med CLED-agar.Her vil både gram positive og gram negative bakterier kunne vokse.
  2. En rød side med McConkey-agar.
    Her vil bare gram negative bakterier kunne vokse.

Grensen for signifikant bakteriuri vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra kjønn, kliniske opplysninger og prøvetakingsmetode.

Merknader

Angi om urinprøven er tatt som midtstråleprøve, ved blærepunksjon, ved egangskateterisering, suprapubiskateter, eller fra permanent kateter. Og dersom pasienten er gravid