Analysen

Agens/analyser

Bakteriologisk dyrkning

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27033

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Flytende urin

Prøvetakning og prøvebehandling

Før prøvetaking er det viktig at pasienten vasker de ytre urinveiene. Forsendelsestiden for flytende urinprøve bør være så kort som mulig, men kan være inntil 24 timer hvis nedkjølt urin. Dersom lengre transporttid, må det benyttes uricult.

Analysemetode

Dyrkning

Klinisk

Indikasjoner

Vurdering av urin med henblikk på signifikant bakteriuri, evt. forurensing og resistensbestemmelse

Tolkning

Grensen for signifikant bakteriuri vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra kjønn, kliniske opplysninger og prøvetakingsmetode.

Merknader

Angi om urinprøven er tatt som midtstråleprøve, ved blærepunksjon, ved engangskateterisering, eller fra permanent kateter. Viktig å opplyse dersom pasienten er gravid.