Analysen

Agens/analyser

Ureaplasma urealyticum PCR

Analyseres ved

St. Olavs hospital, Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

• Urin
• Urethrasekret (menn)
• Cervix/vaginalsekret

Prøvetakning og prøvebehandling

Urin: 15-20 ml førstestråleurin tatt > 1-2 timer etter forrige vannlating.

Penselprøve på UTM-medium:
• Urethrasekret (menn)
• Cervix/vaginalsekret

Oppbevaring

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse.

Transport

Prøver kan transporteres ved 2-25 grader C. Det er ingen krav til transporttid.

Analysemetode

Ureaplasma urealyticum PCR (polymerase chain reaction).

Klinisk

Indikasjoner

  1. Residiverende cervicitt eller uretritt med negative tester for:
    • Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium (PCR).
    • Bakteriell vaginose og soppvaginitt (kliniske diagnoser)
  2. Mistanke om intrauterin infeksjon – aksepteres kun dersom rekvirert av spesialist, og fortrinnsvis fra infeksjonsfokus, da positive funn er vanskelige å tolke.

Tolkning

Hyppig forekomst av U. urealyticum på slimhinner i urogenitaltractus hos friske personer vanskeliggjør tolkningen av positive funn.

Merknader

Kliniske symptomer og funn ved klinisk undersøkelse/tidligere laboratorietester må stå tydelig beskrevet på rekvisisjonen for at prøven ikke skal bli avvist.