Analysen

Agens/analyser

Trichomonas vaginialis PCR

Analyseres ved

St. Olavs hospital, Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

• Urin
• Vaginalsekret

Prøvetakning og prøvebehandling

Urin: 15-20 ml førstestråleurin tatt > 1-2 timer etter forrige vannlating.

Vaginalprøve: penselprøve på UTM-medium.
Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2-25 grader C. Det er ingen krav til transporttid.

Analysemetode

Trichomonas vaginalis PCR (polymerase chain reaction).

Klinisk

Indikasjoner

• Mistanke om infeksjon med Trichomonas vaginalis og negativ direkte mikroskopi.
• Eventuelt ved sterk klinisk mistanke (se nyttige lenker) og der rekvirent ikke har mulighet til å utføre mikroskopi.

Tolkning

Påvisning av Trichomonas vaginalis kan vanligvis gjøres raskt og enkelt ved direkte mikroskopi av saltvannspreparat på legekontoret. Mikroskopi har god spesifisitet, men lavere sensitivitet enn PCR.

Mikroskopi:
Diagnosen kan stilles direkte ved mikroskopi av en dråpe vaginalsekret i romtemperert saltvann ved 40x forstørrelse. Prøven må undersøkes umiddelbart. Trichomonadene er lett gjenkjennelige, pæreformete flagellater med fire flageller i den ene enden. Størrelsen er litt større enn en hvit blodcelle. Trichomonadene beveger seg stadig i preparatet, i alle fall de første minuttene etter prøvetaking. pH er alltid over 4,5 og snifftest ofte positiv, som ved bakteriell vaginose.

Merknader

Kliniske symptomer og funn ved undersøkelse/mikroskopi må stå tydelig beskrevet på rekvisisjonen for at prøven ikke skal bli avvist.

Nyttige lenker

eMetodebok for seksuell helse - Infeksjoner

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten - Trichomoniasis