Analysen

Agens/analyser

Treponema pallidum totalantistoff

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres (plasma)  og sendes til laboratoriet

Analyseringsintervall

Daglig, utenom helgedager, positive funn må bekreftes og får utvidede analyser på referanselaboratoriet Ullevål.

Analysemetode

Immunkjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse (CMIA) på automatisk analyseplatform, Architect Abbott

Klinisk

Indikasjoner

Utføres ved klinisk mistanke om syfilis, screening av asylsøkere, gravide og nye blodgivere.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/GRÅSONE

Merknader

Ved mistanke om nevrosyfilis, send både serum og spinalvæske tatt på samme dag. For oppfølging av kjent syfilis er rapid plasma reagin (RPR) viktigst. Vi sender disse prøvene videre til referanselaboratoriet