Analysen

Agens/analyser

Toxoplasma gondii IgG og IgM

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres (plasma) og sendes til laboratoriet

Analyseringsintervall

Daglig, utenom helgedager. Positiv IgM og IgG hos gravide må bekreftes på referanselaboratoriet med utvidede analyser, inkludert IgG graviditetstesting.

Analysemetode

Immunkjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse (CMIA) på automatisk analyseplatform, Architect Abbott

Klinisk

Indikasjoner

IgG:
Vurdering av immunstatus, evt. før sending til IgG avviditetsmåling på referanselaboratoriet.
IgM:
Klinisk mistanke om infeksjon med Toxoplasma gondii, spesielt hos gravide.
 

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/GRENSEVERDI