Analysen

Agens/analyser

Gruppe B streptokokker (Streptococcus agalactiae).

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi 
Tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Sekret fra vagina, portio og/eller anus. 
Placentabit.
Urin.

Prøvebehandling

 • Penselprøver på eSwab (flytende transportmedium):
  • Sekret fra vagina/anus.
  • Ytre prøver fra barnet ved intrauterin fosterdød/mistanke om GBS-infeksjon.
 • Sterilt universalglass: (evt eSwab ved transporttid > 24 timer)
  • Vevsprøver (placenta, obduksjonsprøver etter IUFD).
  • Fostervann.
 • Urin

Transport

OBS: Det er viktig at penselen som følger med eSwab ikke fjernes fra eSwab-røret.

Forventet svartid

1 – 3 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Påvisning av kolonisering/infeksjon med gruppe B streptokokker i forbindelse med svangerskap (f.o.m svangerskapsuke 23) og fødsel.

Tolkning

«Ikke påvist», eller «Vekst av Betahemolytiske streptokokker Gruppe B».

Merknader

Bakterien finnes som normalflora hos ca 30% av både gravide og ikke gravide. Vi dyrker derfor kun gruppe B streptokokker ved graviditet f.o.m svangerskapsuke 23 og spontanabort.
Gruppe B streptokokker resistensbestemmes ikke rutinemessig. Det er ikke påvist isolater med klinisk relevant resistens for ampicillin eller penicillin.
Ved screening av gruppe B-streptokokker anbefales det ikke å ta prøve fra cervix fordi bærerskap av gruppe B-streptokokker ikke er hyppig der.
Bærerskap av gruppe B-streptokokker kan være intermitterende eller forbigående, så prøve tatt tidlig i svangerskapet er en dårlig indikator for bærerskap på fødselstidspunktet.