Analysen

Agens/analyser

Gruppe B streptokokker (Streptococcus agalactiae).

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, bakteriologi tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Sekret fra vagina, portio og/eller anus. Placentabit.

Prøvebehandling

  • Penselprøver på eSwab (flytende transportmedium):
    •  Sekret fra vagina/anus.
    • Ytre prøver fra barnet ved intrauterin fosterdød/mistanke om GBS-infeksjon.
  • Sterilt universalglass: (evt eSwab ved transporttid > 24 timer)
    • Vevsprøver (placenta, obduksjonsprøver etter IUFD)
    • Fostervann.

Transport

• Oppbevaring i kjøleskap: Prøver tatt på eSwab.
• Oppbevaring romtemperatur: Sterile prøvematerialer på sterilt universalglass.

OBS: Det er viktig at penselen som følger med eSwab ikke fjernes fra eSwab-røret.
 

Forventet svartid

1 – 3 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Påvisning av kolonisering/infeksjon med gruppe B streptokokker i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Tolkning

«Ikke påvist», eller «Vekst av Betahemolytiske streptokokker Gruppe B».

Merknader

Bakterien finnes som normalflora hos ca 30% av både gravide og ikke gravide. Vi dyrker derfor kun gruppe B streptokokker ved graviditet og spontanabort.
Gruppe B streptokokker resistensbestemmes ikke rutinemessig. Det er ikke påvist isolater med klinisk relevant resistens for ampicillin eller penicillin.
Ved screening av gruppe B-streptokokker anbefales det ikke å ta prøve fra cervix fordi bærerskap av gruppe B-streptokokker ikke er hyppig der.
Bærerskap av gruppe B-streptokokker kan være intermitterende eller forbigående, så prøve tatt tidlig i svangerskapet er en dårlig indikator for bærerskap på fødselstidspunktet.