Analysen

Agens/analyser

Aerob dyrkning. Anaerob dyrkning. Direkte mikroskopi.

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, bakteriologi tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøvetakning gjøres med steril prosedyre. Et eget sterilt rør med skrukork sendes til bakteriologisk dyrkning. Anbefalt prøvevolum er 20-60 dråper (1-3 ml) med 20 dråper (1 ml) per rør. Minimum prøvevolum er 4 dråper. Det anbefales å ta et ekstraglass (20 dråper) til eventuelle senere behov for supplerende analyser.

Ved ønske om analyser av mykobakterier eller Listeria spp. bør det sendes minst 40 dråper (2 ml) for hver (ettersom det er lav bakteriemengde i spinalvæske). Sensitiviteten øker med økt volum, og det er anbefalt at minst 5 ml (helst 8 ml) forbeholdes mykobakterie-analyser. Se også egne metoder for mykobakterie-analyser.

Ved transporttid over 4 timer, eller prøvetaking etter antibiotikastart, bør 0,5-1 ml av spinalvæsken overføres raskt til en barneflaske (blodkulturflaske med gul kork). Alternativt kan mindre volum dryppes direkte på en pensel som transporters med eSwab (flytende transportmedium). Et annet alternativ er å dryppe 4-5 dråper direkte på blod- og sjokolade-skål. Ved rekvirering av mikroskopi bør minst et par dråper sendes på et sterilt glass (men obs at sensitiviteten reduseres ved økt transporttid).

Oppbevaring

Spinalvæske til dyrkning oppbevares i romtemperatur og sendes til laboratoriet raskest mulig (innen 4 timer). 

Blodkulturflasker og agarskåler oppbevares optimalt ved 35-37 °C, og ellers i romtemperatur. 

Materiale til andre analyser (bl.a. virologiske og mykobakterier) bør sendes i separate beholdere og oppbevares etter egne anbefalinger.

Forventet svartid

1 – 5 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om bakteriell infeksjon.

Tolkning

Negativ eller vekst av mikrobe.

Merknader

Hurtigtest av pneumokokkantigen i spinalvæske bør vurderes hos pasienter med mistenkt bakteriell meningitt. Husk å krysses av i eget felt på mikrobiologisk rekvisisjon!

16S sekvensering og multiplex-PCR er PCR-analyser som er mest aktuelle ved mistenkt bakteriell meningitt og pågående antibiotikabehandling ved prøvetaking. Begge er sendeprøver og forutsetter at man har mottatt tilstrekkelig spinalvæske (i steril beholder uten tilsetning). Mikrobiolog vurderer PCR-analyse ut fra kliniske opplysninger og eventuelle forespørsler fra rekvirent. Analysene er aktuelle selv ved lengre transporttid, men prøvematerialet bør oppbevares kaldt (4 °C eller -20 °C). Husk å merke rekvisisjonen tydelig når PCR-analyser ønskes!

Ved mistanke om shuntinfeksjon anbefales det at 4-5 cm av distale kateterdel klippes av og sendes i sterilt glass. Vurder også å ta prøve ved aspirasjon av spinalvæske fra shuntreservoar (1-2 ml) og spinalpunksjon. Dyrkningsprøver ved mistenkt shuntinfeksjon oppbevares kjølig (4-8 °C).