Analysen

Agens/analyser

Vancomycinresistente enterokokker (VRE)Vancomycinresistente enterokokker (VRE)

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, screeningdisk, tlf. 776 28144

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Prøve tas fra:

 • Rektum (penselprøve med synlig avføring på pensel eller avføringsprøve på sterilt glass)
 • Eventuelle sår/eksem/andre huddefekter
 • Rundt innstikkssted for fremmedlegemer
 • Urinprøve hvis pasienten har permanent kateter
 • Luftveier ved symptomer eller hvis pasienten har nylig vært intubert (siste 2 dager)
 • Innhold fra dren

Prøver fra rektum kan også brukes til ESBL-screening, mens prøver fra de andre nevnte lokalisasjonene kan også brukes til både MRSA- og ESBL-screening.

Prøvetakning og prøvebehandling

Husk adekvat beskyttelsesutstyr ved prøvetaking (hansker, smittefrakk, munnbind)! Alle penselprøver sendes inn på eSwab (flytende transportmedium). Avføring, kateterurin, innhold fra dren, og ekspektorat/trakealsekret sendes (når det er indisert) på sterilt prøveglass. Penselprøve fra rektum skal ha synlig avføring på pensel.

Før prøvetaking fra sår/eksem og innstikksted for fremmedlegemer: Vask bort evt. puss/skorper med saltvann. Ta prøven med pensel fuktet med en dråpe sterilt saltvann (NaCl 0,9 %).

Hvert prøveglass og remisse skal merkes med «VRE-screening» og lokalisasjon.

 

Forventet svartid

1 – 3 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Ta prøve før eller ved innleggelse, dagkirurgi eller dagbehandling av pasienter som siste 12 måneder har

 • vært innlagt eller vært til dagbehandling/dagkirurgi ved helseinstitusjon utenfor Norge
 • bodd sammen med person som har fått påvist VRE, eller vært innlagt ved en norsk helseinstitusjon med  pågående VRE-utbrudd
 • bodd eller arbeidet i barnehjem/flyktningleir i utlandet, eller vært på flukt utenfor Norge
 • bodd eller arbeidet i flyktningmottak (med felles bad/kjøkken) i Norge

Indikasjon for undersøkelse endres jevnlig og det anbefales at smittevern sine retningslinjer brukes for detaljert og oppdatert informasjon.

Prosedyre fra smittevern finnes i DocMap (internt på UNN):

RL2914 MRSA - ESBL - VRE screening av pasienter - retningslinjer UNN HF

RL2916 VRE - smitteverntiltak ved mistenkt eller kjent positiv pasient - retningslinjer UNN HF. Gjelder også Finnmarksykehuset

Tolkning

For veiledning ved uventet funn av VRE i helseinstitusjoner:

 • Smittevernsenteret UNN tlf 776 69450

Merknader

Screeningprøver tatt under pågående antibiotikabehandling kan gi falskt negativt resultat.   Kontakt Smittevernsenteret ved UNN for rådgivning.

Husk at ESBL- og MRSA-screening kan være aktuelt hos pasienter med indikasjon for VRE-screening. Se egne sider i Laboratoriehåndboken for informasjon om dette.