Analysen

Agens/analyser

Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, screeningdisk, tlf. 776 28144

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Prøve tas fra:

 • Nese (ytterst i hvert nesebor med samme pensel) 
 • Svelg (inklusiv tonsiller)
 • Perineum
 • Eventuelle sår/eksem/andre huddefekter
 • Rundt innstikkssted for fremmedlegemer
 • Urinprøve hvis pasienten har permanent kateter
 • Luftveier ved symptomer eller hvis pasienten har nylig vært intubert (siste 2 dager)
 • Innhold fra dren

Det tas kun en prøve fra hver lokalisasjon (inkludert en fra hvert sår/fremmedlegeme). Neseprøve, halsprøve, perineumprøve og eventuelt 1 sårprøve kan skrives på 1 rekvisisjon. Prøvelokalisasjoner ut over dette skal ha egen rekvisisjon.

Ved MRSA-screening av helsepersonell tar man kun prøve fra nese, svelg, og eventuelt sår/eksem/andre huddefekter.

Prøvetakning og prøvebehandling

Husk adekvat beskyttelsesutstyr ved prøvetaking (hansker, smittefrakk, munnbind)! Alle penselprøver sendes inn på eSwab (flytende transportmedium).

Neseprøver tas ved å fukte en steril vattpensel med sterilt saltvann (NaCl 0,9 %) som strykes mot innsiden av begge nesevinger tre ganger.

Halsprøver tas tilsvarende med en fuktet vattpensel som strykes mot tonsillene bilateralt.

Perineum tas tilsvarende med en fuktet vattpensel som strykes langs perineum.

Sår/eksem vaskes først med sterilt saltvann for å fjerne debris. Pensle pinnen grundig på overgangen mellom friskt vev og sår, mot eventuell fistelgang, og der hvor det er rødt og hissig. Bruk pensel fuktet med sterilt saltvann (NaCl 0,9 %).

Prøvetaking rundt evt. innstikkssted for fremmedlegemer gjøres på tilsvarende måte som sår. Kateterurin, innhold fra dren, og ekspektorat/trakealsekret sendes (når det er indisert) på sterilt prøveglass.

Forventet svartid

1 – 3 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Ta prøve før eller ved innleggelse, dagkirurgi eller dagbehandling av pasienter som siste 12 måneder har

 • vært innlagt eller vært til dagbehandling/dagkirurgi ved helseinstitusjon utenfor Norge, eller fått omfattende tannbehandling i land utenfor Norden
 • bodd sammen med person som har fått påvist MRSA, eller vært innlagt ved en norsk helseinstitusjon med pågående MRSA-utbrudd
 • hatt opphold i barnehjem/flyktningleir i utlandet, eller vært på flukt utenfor Norge
 • bodd eller arbeidet i flyktningmottak (med felles bad/kjøkken) i Norge

Indikasjon for undersøkelse endres jevnlig og det anbefales at smittevern sine retningslinjer brukes for detaljert og oppdatert informasjon. Smittevern kan også kontaktes ved spørsmål.

Prosedyre fra smittevern finnes i DocMap (internt på UNN):

RL2914 MRSA - ESBL - VRE screening av pasienter - retningslinjer UNN HF

RL2935 MRSA - smitteverntiltak ved mistenkt eller kjent positiv pasient - retningslinjer UNN HF. Gjelder også Finnmarksykehuset

Tolkning

For veiledning ved uventet funn av MRSA i helseinstitusjoner:

 • Smittevernsenteret UNN tlf. 776 69450

Merknader

Screeningprøver tatt under pågående antibiotikabehandling kan gi falskt negativt resultat.   For veiledning kontakt Smittevernsenteret ved UNN.

Husk at ESBL- og VRE-screening kan være aktuelt hos pasienter med indikasjon for MRSA-screening. Se egne sider i Laboratoriehåndboken for informasjon om dette.