Analysen

Agens/analyser

Bakteriell aerob dyrkning av morsmelk.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 28144

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Morsmelk på sterilt prøveglass. Det tas kontrollprøve fra hver batch/boks fra morsmelkgivere.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ca 1-2 ml morsmelk overføres fra lagringsboks til steril beholder. Batch.nr./boks nr. må oppgis på rekvisisjonen.

Klinisk

Indikasjoner

Kontroll av morsmelk fra givere

Tolkning

o    Samlet kimtall <103 CFU/ml: brukes som den er også til premature barn, hvis den er fri for patogene mikrober.
o    Samlet kimtall >103 og <104 CFU/ml kan brukes uten forutgående varmebehandling hvis den ikke inneholder potensielt patogene mikrober.
o    Samlet kimtall >104 og <105 CFU/ml kan brukes hvis den ikke inneholder potensielt patogene mikrober. Melken skal da pasteuriseres før bruk.
o    Potensielt patogene mikrober er: Gule stafylokokker, b-hemolytiske streptokokker, gram-negative tarmbakterier, Enterococcus faecalis og Pseudomonas aeruginosa.