Analysen

Agens/analyser

Dyrkning av miljøprøver med hensyn på bakterier og sopp, enten for å lokalisere årsak til infeksjoner/utbrudd eller som sterilkontroll.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 28144

Prøvebehandling

Prøvetakning og prøvebehandling

Potensielt infeksiøst materiale (non-humane prøver) på steril beholder, eller agarskåler direkte tilsatt materiale. 

Klinisk

Indikasjoner

  1. Målrettet leting etter bestemte typer bakterier i miljøet, som årsak til allerede eksisterende infeksjoner/utbrudd av infeksjoner.
  2. Målrettet leting etter bakterier på sterile steder som kontroll for hygieniske prosedyrer (for eksempel. Kaseinposer).

Tolkning

Funn vurderes mot prøvemateriale, mengde og funnets potensielle virulens.