Analysen

Agens/analyser

Dyrkning med hensyn på bakterier og sopp.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 28144

Prøvebehandling

Prøvetakning og prøvebehandling

Potensielt infeksiøst materiale på steril beholder.

Analysemetode


Klinisk

Indikasjoner

  1. Målrettet leting etter bestemte typer bakterier i miljøet, som årsak til allerede eksisterende infeksjoner/utbrudd av infeksjoner.
  2. Målrettet leting etter bakterier på sterile steder som kontroll for hygieniske prosedyrer (for eksempel. Kaseinposer).

Tolkning

Funn vurderes mot prøvemateriale, mengde og funnets potensielle virulens.

Merknader