Analysen

Agens/analyser

Screening for bærerskap av gule stafylokokker ved hjelp av bakteriell aerob dyrkning på spesialagar. Prøven blir samtidig undersøkt for MRSA.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 28144

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Nesesekret

Prøvetakning og prøvebehandling

Neseprøver skal tas på Copan eSwab transportmedium (hvit kork). Prøven tas ved å fukte den tilhørende vattpenselen med sterilt saltvann og stryke denne mot innsiden av begge nesevinger tre ganger. Vattpenselen plasseres så ned i Copan eSwab røret (se instruksjon på baksiden av forpakningen). 

Forventet svartid

Dyrkningstid:

1-2 dager avhengig av når på døgnet prøven ankommer laboratoriet.

Klinisk

Indikasjoner

Preoperativ screening hos pasienter før planlagt hjertekirurgi.