Analysen

Agens/analyser

Gule stafylokokker, bakteriell aerob dyrkning.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 28144

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Nesesekret

Prøvetakning og prøvebehandling

Neseprøver taes ved å fukte en steril vattpensel med sterilt saltvann og denne strykes mot innsiden av begge nesevinger tre ganger. Vattpenselen føres så ned i Copan transportmedium.

Klinisk

Indikasjoner

Preoperativ screening hos pasienter før planlagt hjertekirurgi.