Analysen

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 28144

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Vannprøver fra dialyseuttakene.

Prøvetakning og prøvebehandling

Dyrkningsprøver fra dialysevann: Prøven tas på ett sterilt polystyrenglass og eventuelt ett Copan eSwab transportmedium per uttak. Innsiden av rørstussen spyles med 70 % alkohol. Vent minst 15 sekunder. La det renne ut 200 ml vann. Fyll et sterilt polystyrenglass halvfullt med vann. Eventuell penselprøve tas med steril vattpensel fra innsiden av rørstussen. Penselen settes så ned i Copan eSwab røret (se eventuelt instruksjoner på baksiden av forpakningen). 

Merk prøve og rekvisisjon med non-humant "personnummer" og uttak-nummer/-sted. Oppgi sterilkontroll i feltet "Annet agens/annen us." Dersom det ønskes dyrkning med tanke på Legionella sp, må dette oppgis på rekvisisjonen.

Prøver til endotoksinundersøkelse: Disse prøvene analyseres ikke ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, men sendes direkte fra rekvirent til Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Prøvene skal tas på spesialglass. 
For mer informasjon angående prøver til endotoksinundersøkelse kontakt OUS:

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Transport

Prøvene som skal til endotoksinundersøkelse sendes på is. Prøvene sendes snarest mulig.

Klinisk

Tolkning

Bakterietall <100 CFU/ml
Mugg-/gjærsopp < 10 CFU/ml
Endotoxiner < 0,25 IE/ml
CFU: Colony Forming Units (bakteriebærende partikler)

Merknader

En til to ganger i året (mars/september) undersøkes dialysevannet for endotoksin og eventuelt legionella. Det fylles da vann på et spesialglass (Depyrogenated Sample Container). Ta eventuelt kontakt med laboratoriet for å få tilsendt spesialglass. Glassrøret blir brukt til å måle endotoksinmengde, og plast kan være en potensiell feilkilde til analysen.