Analysen

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 28144

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Vannprøver fra dialyseuttakene.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven taes på ett sterilt polystyrenglass og eventuelt ett Copan transportmedium per uttak. Innsiden av rørstussen spules med 70 % alkohol. Vent minst 15 sekunder. La det renne ut 200 ml vann. Fyll et sterilt polystyrenglass halvfullt med vann. Eventuell penselprøve taes med steril vattpensel fra innsiden av rørstussen. Pinnen settes i røret med Copan transportmedium.
For prøver til endotoksinundersøkelse brukes spesialglass.
Prøvene merkes med non-humant "personnummer" og uttak-nummer/-sted. Rekvisisjon fylles ut. Oppgi sterilkontroll (og eventuelt endotoksinundersøkelse) i feltet "Annet agens/annen us."

Transport

Prøvene som skal til endotoksinundersøkelse sendes på is. Prøvene sendes snarest mulig.

Klinisk

Tolkning

Bakterietall <100 CFU/ml
Mugg-/gjærsopp < 10 CFU/ml
Endotoxiner < 0,25 IE/ml
CFU: Colony Forming Units (bakteriebærende partikler)

Merknader

En til to ganger i året (mars/september) undersøkes dialysevannet for endotoksin og eventuelt legionella. Det fylles da vann på et spesialglass (Depyrogenated Sample Container). Ta eventuelt kontakt med laboratoriet for å få tilsendt spesialglass. Glassrøret blir brukt til å måle endotoksinmengde, og plast kan være en potensiell feilkilde til analysen.