Analysen

Agens/analyser

Schistosoma IgM og IgG antistoff

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk, telefon 776 27027 eller 776 27951.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum. Minimum 300 µL

Prøvetakning og prøvebehandling

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet. Serumprøven kan sendes ved romtemperatur. Ved oppbevaring før transport kan prøven stå i kjøleskap i inntil noen få dager, ved lengre oppbevaring bør prøven fryses. Forsøk å unngå repeterte runder med frysing og opptining.

Analyseringsintervall

Utføres vanligvis 1 gang per uke.

Analysemetode

Antistoffpåvisning av IgG mot voksne ormer og egg med enzyme immunoassay (EIA/ELISA).

Antistoffpåvisning av IgM og IgG mot voksne ormer med immuno-kromatografisk hurtigtest (ICT).

Alle prøver analyseres med begge metoder.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon med Schistosoma sp.

Utredning av eosinofili hos personer med bakgrunn endemisk område, spesielt Afrika.

Screening av migranter fra eller reisende til endemisk område, spesielt Afrika, og som har hatt ferskvannskontakt (vasking, fiske, bading, rafting etc).

Tolkning

Alle prøver besvares med tolkningskommentar. ELISA-analysen besvares også med en index-verdi. Index-verdi ≥1 er positiv prøve. Ved diskrepans i resultatet mellom de to analysene sendes prøve til konfirmerende testing.

Vent minst 8 uker etter siste eksponering før prøvetakning.

Kontroll av behandlingsrespons: Serologisk kontroll etter behandling har ofte begrenset praktisk verdi. Hvis dette ønskes anbefales den tidligst 12 måneder etter behandling siden antistoffnivået endres langsomt. 

Merknader

Testegenskaper ELISA: Sensitivitet 71-76%, spesifisitet 99% hos migranter (Beltrame et al., 2017). Produsent angir sensitivitet 94%, spesifisitet 99% hos blodgivere og spesifisitet 94% hos pasienter med andre parasittsykdommer.

Testegenskaper ICT: Sensitivitet 96%, spesifisitet 79-83% hos migranter (Beltrame et al., 2017). Produsent angir sensitivitet 96%, spesifisitet 100% hos blodgivere og spesifisitet 90% hos pasienter med andre parasittsykdommer.