Analysen

Agens/analyser

SARS-CoV-2 PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Molekylærbiologisk enhet (luftveisinfeksjoner/sos-prøver) telefon 776 27534. Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Virustransportmedium (UTM-RT) med tynn pensel:
Kombinert nasofarynks-/halsprøve
Steril beholder:
Trachealsekret/bronkoskopimateriale (BAL)/ekspektorat
 

Prøvetakning og prøvebehandling

Se beskrivelse og illustrasjon av prøvetaking fra nasofarynks. Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses.

Analyseringsintervall

Daglig.

Analysemetode

Påvisning av sars-CoV-2 RNA med polymerasekjedereaksjon (PCR)

Klinisk

Indikasjoner

Person som innfrir FHI sine kriterier for testing: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus. Dette gjelder hovedsakelig personer med symptomatisk akutt luftveisinfeksjon. Det kan være aktuelt å teste asymptomatiske personer i enkelte situasjoner. Følg med på FHI (lenken ovenfor). 

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV. Virusmengde angis semikvantitativt.

Merknader

For optimal prøvehåndtering bør det opplyses om følgende:
1.    Symptomer og dato for symptomstart.
2.    Dato for ev. kjent eksponering.