Analysen

Agens/analyser

SARS-CoV-2 PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Molekylærbiologisk enhet (luftveisinfeksjoner/sos-prøver) telefon 776 27534. Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Virustransportmedium (UTM-RT) med tynn pensel:
Kombinert nasofarynks-/halsprøve

Steril beholder:
Trachealsekret/bronkoskopimateriale (BAL)/ekspektorat

Prøvetakning og prøvebehandling

Oppbevaring

Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses.

Analyseringsintervall

Daglig.

Analysemetode

Påvisning av SARS-CoV-2 RNA med polymerasekjedereaksjon (PCR). På grunn av store prøvemengder har laboratoriet etablert og tatt bruk 3 ulike PCR-metoder med ulike kombinasjoner av målgen. Testegenskapene er gode for alle metodene. 

I tillegg har UNN tatt i bruk PCR-hurtigdiagnostikk for SARS-CoV-2 (GeneXpert) til pasienter hvor det er viktig med rask avklaring. Dette er pasientnær diagnostikk hvor instrumentene er plassert og administrert på utpekte avdelinger (utenfor Avdeling for mikrobiologi og smittevern). 

Utvalgte positive prøver med tilstrekkelig mengde virus-RNA vil bli nærmere karakterisert. Laboratoriets leger avgjør hvilke prøver som skal karakteriseres avhengig av kliniske opplysninger og epidemiologisk bakgrunn. Et fast antall vil også inngå i ukentlig nasjonal overvåkning. Nærmere karakterisering kan omfatte S-gen-variantscreening og/eller sekvensering av deler eller hele genomet. I slike tilfeller vil rekvirenten motta separat svar.

Klinisk

Indikasjoner

Person som innfrir FHI sine kriterier for testing: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus. Dette gjelder hovedsakelig personer med symptomatisk akutt luftveisinfeksjon. Det kan være aktuelt å teste asymptomatiske personer i enkelte situasjoner. Følg med på FHI (lenken ovenfor). 

Tolkning

Ikke påvist/Påvist/Inkonklusiv.
Virusmengde angis semikvantitativt.

Merknader

For optimal prøvehåndtering bør det opplyses om følgende:
1.    Symptomer og dato for symptomstart.
2.    Dato for ev. kjent eksponering.