Analysen

Agens/analyser

SARS-CoV-2/Influensa/RSV RNA hurtigtest (GeneXpert)

Analyseres ved

UNN og Finnmarkssykehuset. Instrumentene er plassert og administreres lokalt ved hvert sykehus. GeneXpert hurtig-PCR tilbys IKKE ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Virustransportmedium (UTM-RT) med tynn pensel:
Kombinert nasofarynks- og halsprøve. 

Prøvetakning og prøvebehandling

For beskrivelse av prøvetaking se: Nasofarynksprøve og halsprøve. Dette i henhold til FHI sine anbefalinger: Prøvetaking - praktisk gjennomføring

Prøven analyseres av opplært personell i henhold til produsentens spesifikasjoner. Ved videresending av prøven til mikrobiologisk avdeling, så oppbevares prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses. 

Analyseringsintervall

Etter behov.

Analysemetode

Samtidig påvisning av SARS-CoV-2/Influensa/RSV RNA med polymerasekjedereaksjon (PCR). Instrumentet analyserer og vurderer resultatene automatisk. Hvordan instrumentet tolker resultatene, og hvilke nukleotidsekvenser som brukes, er ikke oppgitt av produsenten.

Klinisk

Indikasjoner

Analysen utføres når det er ekstra viktig med et raskt svar. Indikasjon for bruk bestemmes av lokale rutiner ved hvert sykehus. 

Se også FHI sine generelle anbefalinger om hvem som skal testes: Testkriterier for koronavirus

Tolkning

POSITIV/NEGATIV/INKONKLUSIV

Merknader

Når SARS-CoV-2 RNA påvises kan 2 ulike kommentarer legges til i DIPS. Ettersom falske positive resultat er hyppigere ved svake PCR-signal, så brukes i slike tilfeller kommentaren «Mulig påvist SARS-CoV-2 …». Ellers brukes «SARS-CoV-2 sannsynlig påvist …».

Resultatet «Inkonklusiv» (tilsvarer «Invalid» på instrumentet) svares kun når det er feil med PCR-reaksjonen. Ny PCR-analyse må da vurderes.