Analysen

Agens/analyser

SARS-CoV-2 antistoff

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres (plasma) og sendes til laboratoriet

Analyseringsintervall

Daglig, utenom søndager og helligdager

Analysemetode

Immunkjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse (CMIA) på automatisk analyseplattform. I de fleste tilfeller analyseres kun IgG. Ved behov utvides analysen til å omfatte ELISA IgG/IgM, hurtigtest IgG/IgM eller virusnøytraliserende antistoffer.

Klinisk

Indikasjoner

 1. Mistenkt eller kjent tidligere gjennomgått covid-19.
 2. Aktuell PCR-negativ covid-19 i sen fase. Prøven kan da tas:
  • >10 (helst >14) dager etter debut av symptomer i øvre luftveier. 
  • Samme dag etter individuell vurdering ved debut med nedre luftveiessymptomer og mistenkt asymptomatisk første infeksjonsfase. 
  • >4 uker etter mulig eksponering (mistenkt mild eller asymptomatisk infeksjon)
 3. Screening/konfirmasjon av potensielle donorer av konvalesent plasma
 4. Nullprøve ved akutt infeksjon mtp. senere påvisning av serokonvertering (gir økt diagnostisk sikkerhet).

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Merknader

Nødvendig informasjon for prioritering av analyser og tolkning av svar inkluderer 

 • tidspunkt for eksponering og/eller debut av symptomer, 
 • beskrivelse av symptomene (ev. fravær av symptomer) og symptomutvikling (spesielt er skillet mellom øvre og nedre luftveissymptomer viktig), og
 • epidemiologisk tilknytning. 

SARS-CoV-2 serologi har noen viktige begrensninger:

 • Negativ IgG utelukker ikke aktuell infeksjon. Mange blir antistoff-positive først ca. 14 dager etter symptomdebut. 
 • Positiv IgG utelukker ikke aktuell infeksjon med vedvarende virusutskillelse.
 • Positiv IgG garanterer ikke immunitet.
  • Det er ikke klarlagt hvorvidt SARS-CoV-2-antistoffrespons korrelerer med beskyttelse.
  • Positiv prediktiv verdi av én enkel antistoff undersøkelse kan være lav ved lav seroprevalens.