Analysen

Agens/analyser

Rubellavirus IgG

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma
 

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres (plasma) og sendes til laboratoriet

Analyseringsintervall

Daglig, utenom helgedager.

Analysemetode

Immunkjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse (CMIA) på automatisk analyseplatform, Architect Abbott

Klinisk

Indikasjoner

IgG: Vurdering av immunstatus

Ved klinisk mistanke om infeksjon med rubellavirus blir IgM analysert hos FHI.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/GRENSEVERDI