Analysen

Agens/analyser

Rihnovirus PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Molekylærbiologisk enhet (luftveisinfeksjoner/sos-prøver) telefon 776 27534. Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Virus transportmedium (UTM-RT) med tynn pensel:
Nasopharynx-/halssekret

Steril beholder:
Trachealsekret/ bronkoskopimateriale (BAL), ekspektorat

Prøvebehandling

Oppbevaring

Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses.

Analyseringsintervall

Analysen utføres alle hverdager. I høysesongen analyseres også utvalgte prøver i helg.

Analysemetode

Påvisning av virusarvestoff ved polymerasekjedereaksjon (PCR).

Klinisk

Indikasjoner

Ved influensalignende sykdom og ved infeksjon i øvre og nedre luftveier.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Rhinovirus er vanlig forekommende i befolkningen og kan gi asymptomatisk infeksjon. Betydningen av en positiv rhinovirustest må derfor tolkes ut fra klinikk og pasientens øvrige mikrobiologiske prøvesvar.

Merknader

Skriv når symptomene startet.