Analysen

Agens/analyser

RSV A og B PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern.

Molekylærbiologisk enhet (luftveisinfeksjoner/sos-prøver) telefon 776 27534. Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Virus transportmedium (UTM-RT) med tynn pensel:
Nasopharynx-/halsprøver

Steril beholder:
Trachealsekret/ bronkoskopimateriale (BAL)/ ekspektorat

Prøvebehandling

Oppbevaring

Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikkefryses.

Analyseringsintervall

Analysen utføres alle hverdager. I høysesongen analyseres også utvalgte prøver i helg.

Analysemetode

Påvisning av virusarvestoff ved polymerasekjedereaksjon (PCR)

Klinisk

Indikasjoner

Ved influensalignende sykdom og ved infeksjon i øvre og nedre luftveier, spesielt hos barn, men også hos eldre.
Vanlig årsak til bronkiolitt og obstruktiv bronkitt hos barn/spedbarn.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Merknader

Hvis prøven skal anses som en øyeblikkelig-hjelp-prøve, må vakthavende lege på Avdeling for mikrobiologi og smittevern kontaktes av rekvirerende lege.