Analysen

Agens/analyser

Reinbremslarve IgG antistoff / Hypodermin C IgG antistoff.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk, telefon 776 27027 eller 776 27951.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum. Minimum 50 µL. 

Prøvetakning og prøvebehandling

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet. Serumprøven kan sendes ved romtemperatur. Ved oppbevaring før transport kan prøven stå i kjøleskap i inntil noen få dager, ved lengre oppbevaring bør prøven fryses. Forsøk å unngå repeterte runder med frysing og opptining.

Analyseringsintervall

Utføres ved behov, vanligvis innen en uke etter mottatt prøve.

Analysemetode

Antistoffpåvisning av IgG mot antigenet Hypodermin C fra reinbremslarve (Hypoderma tarandi) med enzyme immunoassay (EIA/ELISA).

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon med reinbremslarve (Hypoderma tarandi).

Utredning av migrerende hevelser i hode/hals-området eller periorbitale ødem hos personer som har oppholdt seg i reinområder.

Ved funn av intraokulær larve.

Symptomer opptrer oftest på høsten.

Tolkning

Resultatet av analysen beregnes ut ifra hvor sterk Optical Density-verdien (OD) er i forhold til positiv kontrollprøve (i fortynning 1:50 og korrigert for negativ kontroll). Pasientprøver med OD >20% av kontrollprøve besvares som positiv. Pasientprøver med OD <10% av kontrollprøve besvares som negativ. Pasientprøver med OD 10-20% av kontrollprøve besvares som inkonklusiv. Inkonklusivt resultat får kommentar: Antistoffer mot Hypoderma tarandi (Reinbrems) kan komme sent, ved fortsatt klinisk mistanke anbefales ny prøve etter minst to uker.

Merknader

Etter ønske fra rekvirentene er denne analysen overført fra UiT – Norges arktiske universitet til Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Analysen utføres og besvares på samme måte som tidligere, men den er ikke akkreditert eller validert hos oss.