Analysen

Agens/analyser

Pneumokokk antigen påvisning i urin

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27033

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Flytende urin

Prøvetakning og prøvebehandling

Urinen kan oppbevares i romtemperatur i inntil 24 timer, eventuelt 2-8°C i inntil 14 dager eller fryser ved -10°C til -20°C i lengre perioder.
Borsyre ødelegger ikke prøven.

Analysemetode

Antigen påvisning i urin

Klinisk

Indikasjoner

Kvalitativ påvisning av Streptococcus pneumoniae antigen i urin.

Tolkning

S. pneumoniae antigen påvist i urin/spinalvæske, indikerer pågående eller nylig gjennomgått infeksjon.