Analysen

Agens/analyser

P. jirovecii PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Molekylærbiologisk enhet med telefon: 77669058
Alternativ telefon hvis du ikke får svar, mikrobiologisk ekspedisjon tlf. 77627010.

Prøvebehandling

Prøvetakning og prøvebehandling

Analyseringsintervall

Ca 1 dag/uke

Analysemetode

Polymerasekjedemetode (PCR)

Klinisk

Indikasjoner

Immunsupprimert pasient med klinisk mistanke om P. jirovecii pneumoni.

Tolkning

Påvist/Ikke påvist/Inkonklusiv.