Analysen

Agens/analyser

Parvovirus B19 IgG og IgM
Parvo B19 DNA – undersøkes ved mistanke om infeksjon i svangerskapet
 

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 28146.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum (evt. plasma)

Prøvetakning og prøvebehandling

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet.

Analyseringsintervall

Analyseres 1 gang per uke

Analysemetode

Antistoffpåvisning med enzyme immunoassay (EIA)

Klinisk

Indikasjoner

• Mistanke om aktuell sykdom. Parvovirus B19 forårsaker erythema infectiosum (5. barnesykdom) hos barn. Hos voksne er leddplager vanlig. Immunsvekkede pasienter kan få benmargsdepresjon (redusert produksjon av erytrocytter). Hvis gravide blir infisert, kan det føre til anemi hos foster, hydrops foetalis og intrauterin fosterdød.
• Kartlegging av immunstatus hos gravide.
 

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/GRENSEVERDI

Merknader

Ved mistanke om infeksjon i svangerskapet sendes prøven til samarbeidslaboratorium for analyse av Parvo B19 DNA.