Analysen

Agens/analyser

Parotittvirus IgG og IgM
Parotittvirus RNA (kun ved mistanke om kusma)
 

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 28146.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum (evt plasma)
Munnsekret
 

Prøvetakning og prøvebehandling

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet.
Munnsekret: La penselen suge opp munnsekret fra svelg, munnslimhinne og under tunga. Sveip over utførselsgangene til parotiskjertlene. Penselen sendes i virus transportmedium.
 

Analyseringsintervall

Serologi utføres 1 gang per uke.
PCR utføres ved samarbeidslaboratorium.

Analysemetode

Antistoffpåvisning med enzyme immunoassay (EIA)
Påvisning av virusarvestoff ved polymerasekjedereaksjon (PCR)
 

Klinisk

Indikasjoner

• Kartlegge immunstatus, hovedsakelig hos immunsupprimerte.
• Ved mistanke om aktiv sykdom (kusma) anbefales munnsekretprøve til PCR. Serologi er kun egnet som diagnostikk ved primærinfeksjon hos uvaksinerte, men anbefales allikevel utført hos vaksinerte sammen med PCR.
Tolkning
 

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/GRENSEVERDI

Merknader

Husk å gi opplysning om pasienten er vaksinert mot kusma.