Analysen

Agens/analyser

Schistosoma haematobium egg

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27038

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin

Prøvetakning og prøvebehandling

Urin tatt midt på dagen (kl. 10-15), gjerne sistestråleurin på sterilt glass.

Analysemetode

Urinen konsentreres ved sentrifugering. Mikroskopering.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om urogenital schistosomiasis. Hematuri.

Merknader

Det kan også være aktuelt med serologi