Analysen

Agens/analyser

Egg fra helminter (ormer); Ascaris, Trichuris, hakeorm, Schistosoma med flere.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern

Tlf. 776 27038
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fæces (evt. ormer på formalin)

Prøvetakning og prøvebehandling

Tilsett fæces i Ecofix transportmedium opp til angitt strek på prøveglasset. Glasset ristes godt for at alt skal fikseres.

Ormer sendes i glass uten tilsetning.

Forventet svartid

1 dag – 2 uker.

Analysemetode

Konsentrasjon av fæces. Mikroskopering.

Klinisk

Indikasjoner

Helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og adoptivbarn: Prøver fra barn under 16 år undersøkes alltid, for de over 16 år kun ved klinikk. Utredning av eosinofili. Langvarige abdominalplager uten funn av tarmpatogene virus, bakterier eller parasitter ved fæces multiplex PCR-metode  . Abdominalplager fra pasienter med reiseanamnese utenfor Europa.

Tolkning

Negativ eller positiv.

Merknader

Parasitter som typisk gir diaré dekkes av analysen Tarmpatogene virus, bakterier og parasitter.  Dette innbefatter Giardia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium og Cyclospora cayetanensis. Ormer gir sjeldent diaré.

Ved screening av asymptomatiske asylanter anbefales 1 prøve. Ved symptomer kan det ofte være aktuelt å ta flere (for eksempel 3) prøver.

Ved manglende kliniske opplysninger vil prøven ikke bli undersøkt, men oppbevares i en uke i påvente av tilbakemelding. Rekvirent gis beskjed om dette i hvert tilfelle.

Hvis det ønskes undersøkelse for Microsporidium, må dette anmerkes spesielt på rekvisisjonen fordi dette ikke undersøkes rutinemessig.

Ved undersøkelse for Enterobius vermicularis (barneorm) er fæcesundersøkning lite egnet og det anbefales å ta tapeprøve som beskrevet i analysen Enterobius vermicularis (barneorm)